"ratkaisun avaimet ovat tiedossa etsitään ne yhdessä - etsivä löytää kolkuttavalle avataan - annetaan aikaa - ollaan tässä hetkessä avoimia ottamaan vastaan ja antaen tilaa uudelle ajalle"

Manuaalisen terapian yhdistely muihin terapioihin