21. loka, 2020

Osa CLXXXXI (191) tunne ja reagoi (Muutos 1.)

MUUTOS. On muutoksen aika - aika niin monenlaisen muutoksen. Tuo aika ei ole sen erikoisempi milloinkaan vaan jos muutokselle on tarve on sen aika juuri nyt. Mitä ja miksi muutosta tarvitaan? Mikään tässä maailmassa ei pysy paikallaan vaan se ainaisessa liikkeessä. Kaikki ulkoinen maailma on muutoksessa. Mutta miksi se on - miksi olisi tarvetta muutokseen? On toisaalta taas luonnollista muuttautua ja mennä muutokseen mukaan - mutta edelleen miksi? Onko nyt aikakausi pandemian aika muutokselle ja millaiselle muutokselle? Onko mikä tästä tekisi erilaisen - merkittävästi erilaiselle tarpeelle muutoksiin. Mutta kaikissa asioissa muutos ei itsessään ole muutosta eikä edes tarpeellista. Kuitenkin muutos tulee tapahtumaan - tapahtuuko mihin suuntaan ja mikä on sen pääagenta vai onko sillä edes oikeutta aiheuttaa muutosta? Niin voimme ihmismielellä ja omalla intuitiolla katsoa kuulla sekä aistia tuon muutoksen suunta mitä meille tarjotaan. Onko se meistä ja meidän sisimmästä oikein resonoiko se järjellisesti meidän itsemme kanssa. Siten nähdä sen muutoksen todellinen tarve eli tarve oikea muutokselle. Ja mitä se oikea muutos on - onko se mitä yleisesti luullaan vain onko se jotain aivan muuta. Miten voimme sen nähdä - miten voimme todeta sen muutoksen oikeanlaiseksi? On paljon kysymyksiä mitä muutos on ja tulee olemaan sekä miten aidosti voimme vaikuttaa sen lopputulokseen joten...